Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Moderators: AMO Berg, OleKr

Post Reply
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Jeg begynte å samle denne tidsperioden for drøyt ti år siden, og oppdaget raskt at det var vanskelig å få tak i mange av myntene. Jeg begynte å registrere omsetninger og priser, og har etterhvert fått ganske god oversikt over hvilke mynter som er mest sjeldne. Basert på registreringene mine over tiåret (2009-2019) laget jeg en liste over de myntene jeg anser som de sjeldneste, og begynte å nøste bakover i tid for å se om antagelsen holder og om det er mulig å rangere myntene i sjeldenhetsgrader.

Så langt har jeg sett på alle OMH katalogene, halvparten av Riibe-katalogene, enkelte Ahlström-kataloger, og så og si alle NNUM-bladene fra krigen til tidlig 1990-tall (de siste er ganske uttømmende for auksjoner i Norsk og Dansk numismatisk forening, og har enkelte auksjoner fra Skånes numismatiske forening) og noen andre kilder (inklusive auksjonene over Grimsgaards og Mohrs samlinger). Nå synes jeg oversikten min har såpass mye materiale at det hadde vært morsomt å presentere det jeg har funnet for en litt større gruppe og å få litt tilbakemelding fra de som har mer materiale og lengre erfaring enn det jeg har. Nedenfor følger først en oversikt over de myntene jeg har identifisert som de sjeldneste. Deretter har jeg laget en rangering basert på antall omsetninger som jeg har registrert. Jeg har også notert gradering på myntene, og kan lage en mer finmasket rangering basert på dette, men så langt er materialet litt for lite til at det gir god mening.

Jeg har hatt stor nytte av proveniensanalysene i dette forumet, og bygger selvsagt på dem. De medfører nok at det er litt flere omsetninger registrert på disse myntene enn det ville vært om jeg bare hadde registrert omsetninger fra de kildene som jeg har sjekket. Derfor er omsetninger av disse myntene i utgangspunktet overrepresentert. Jeg har markert disse myntene med * i oversikten. Videre er det mange opplysninger om omsetninger av spesielt sjeldne mynter i auksjonskatalogene. Omsetning av disse myntene vil derfor også være overrepresentert i listen.

Jeg innser at en slik oversikt som dette har sine fordeler og ulemper sett fra et samlerperspektiv. Det kan påvirke prisnivåer og lette tilgang til informasjon som noen har brukt mye tid på å samle inn. Jeg har likevel kommet til at jeg synes det er store fordeler med å dele informasjon og har selv satt stor pris på og blitt inspirert av deling av informasjon på dette forumet. Så derfor vil jeg også selv bidra med informasjon som kan inspirere til mer kunnskap om det vi bruker mye av fritiden vår på!

Jeg håper derfor på en spennende og inspirerende diskusjon av et samleområde som raskt kan bli et livsprosjekt om man ønsker å få en komplett samling!

Ole Kristian
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Liste over de sjeldneste myntene etter valør og år. Det kan selvsagt diskuteres hvilke mynter som skal med på en slik liste, men jeg er i alle fall ganske sikker på at den neste mynten som legges til vil være mindre sjelden enn alle de som er på listen, men tar selvsagt også gjerne en diskusjon om det! Denne listen er på 48 mynter, og det kan jo argumenteres for at den bør utvides med to for å bli et rundt tall. Men dataene jeg har gir ikke noe godt grunnlag for å foreta et valg av hvilke mynter det eventuelt skulle være. De myntene som det er laget proveniensoversikter over (se innlegget over) er merket med *.

1 sk 1824
1 sk 1825
1 sk 1828 *
1 sk 1834
12 sk 1861
12 sk 1862
24 sk 1824
24 sk 1825 *
24 sk 1830 *
24 sk 1831
24 sk 1833 *
24 sk 1834 *
24 sk 1835
24 sk 1836
24 sk 1861
24 sk 1862
½ spd 1819
½ spd 1823
½ spd 1829 *
½ spd 1830 *
½ spd 1831 *
½ spd 1832 *
½ spd 1833 *
½ spd 1834
½ spd 1835
½ spd 1835 stj *
½ spd 1836
½ spd 1848
½ spd 1855
½ spd 1861
½ spd 1861 B
½ spd 1865
½ spd 1873
1 spd 1819
1 spd 1823
1 spd 1826
1 spd 1826 M
1 spd 1829
1 spd 1831
1 spd 1832
1 spd 1833
1 spd 1835 stj
1 spd 1846
1 spd 1861 B
1 spd 1864
1 spd 1867
1 spd 1868
1 spd 1869
Last edited by OleKr on 01 Jun 2020 14:54, edited 1 time in total.
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Her kommer den rangerte listen med antall omsetninger jeg har registrert. Det blir alltid noen feil i slike registreringer, så jeg kan nok ikke garantere at dette er 100% korrekt. Men det burde være en god start! Proveniensanalyserte mynter er merket med * (se første innlegg).

1) 24 sk 1831 oms. 3
1) ½ spd 1835 stj oms. 3
3) 1 spd 1861 B oms. 4
4) 1 sk 1834 oms. 8
4) ½ spd 1861 oms. 8
6) ½ spd 1861 B oms. 10
7) 24 sk 1861 oms. 11
8) ½ spd 1865 oms. 15
9) 1 spd 1826 M oms. 17
10) 24 sk 1836 oms. 21
11) 24 sk 1833 * oms. 22
11) ½ spd 1829 * oms. 22
11) ½ spd 1831 * oms. 22
14) ½ spd 1830 * oms. 24
15) ½ spd 1833 * oms. 25
15) 1 spd 1833 oms. 25
17) 12 sk 1861 oms. 30
17) ½ spd 1832 * oms. 30
19) 12 sk 1862 oms. 31
20) 1 sk 1828 * oms. 32
21) 1 spd 1867 oms. 34
22) 24 sk 1834 * oms. 37
23) 1 sk 1825 oms. 38
24) ½ spd 1855 oms. 39
25) ½ spd 1848 oms. 41
25) 1 spd 1831 * oms. 41
25) 1 spd 1832 * oms. 41
28) 24 sk 1830 * oms. 44
28) 24 sk 1835 oms. 44
30) 24 sk 1825 * oms. 46
31) 1 sk 1824 ompreg oms. 47
31) 1 spd 1823 oms. 47
31) 1 spd 1835 stj oms. 47
34) ½ spd 1819 oms. 48
35) 24 sk 1824 oms. 49
36) ½ spd 1873 oms. 50
37) 1 spd 1829 oms. 52
38) ½ spd 1835 oms. 54
39) ½ spd 1823 oms. 56
39) ½ spd 1836 oms. 56
39) 1 spd 1826 oms. 56
39) 1 spd 1868 oms. 56
43) 24 sk 1862 oms. 66
44) ½ spd 1834 oms. 72
45) 1 spd 1819 oms. 75
46) 1 spd 1846 oms. 91
47) 1 spd 1869 oppl. 96
48) 1 spd 1864 oms. 100
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Søkene mine er litt mer omfattende enn det jeg antydet i åpningsinnlegget. Jeg har søkt mye på internett, og tror jeg skulle ha fått med meg det meste av det som blir liggene tilgjengelig, inklusive blant annet auction.no, skanfil, Samlerbørsen, Myntauktioner (Sverige), Künker tilbake til auksjon 99, Germeten, etc. Men det er mange som ikke lar tidligere auksjoner bli liggende ute, så for dem har jeg ikke lenger tilbake enn de siste 10 år. Jeg følger jevnt og trutt med på sixbid.com og numisbids.com, og har fått med meg det som ligger åpent ute på acsearch.info (men har ikke benyttet meg av betalingstjenesten enda). Jeg har ikke fulgt noe særlig med på finn.no, tradera.se, gibud.no, ebay, etc., så der kan det være en del omsetninger jeg ikke har fått med meg. Men det interessante synes jeg nok er forholdstallene mellom omsetningene i den grad de kan sies å være representative for en lang nok tidsperiode.

Omsetningstallene viser i alle fall at man ikke kan benytte pregetallene (der slike finnes) til å si noe særlig om sjeldenhetsgraden av disse myntene i dag. Jeg anser pregetallene som hovedsakelig av historisk interesse.

Da jeg så gjennom Nordisk numismatiske unions medlemsblad kom jeg over en interessant analyse av sjeldenhetsgrad: Th. Frogn: Norges mynter efter 1814 (1950 nr. 6). Der vurderer han hvilke mynter som kan kvalifisere til en "R" (10 eksemplarer eller færre), og på dette punktet konkluderte han omtrent som følger (ikke noen fullstendig gjengivelse): Spd1823 "grenser ind paa R", 1sk1824 "grenser ind paa R", spd1826M "R", 1sk1828 "R", 1/2spd1931 "R", 24sk1831 "R", spd1833 "RR", 24sk1834 "preget i 44 ekspl. Holder saavidt betegnelsen R", 1sk1834 "RR", spd1835stj "ikke R", 1/2spd1835stj "R", 24sk1861 "R", 12sk1862 "grenser ind paa R", spd1867 "er nok R".

Vurderingene hans var nok ikke så helt gale, men 1sk1824 var i alle fall helt feil, og nok også 1spd1823 som har vært omsatt omtrent like ofte som 1spd1835stj. Jevnt over var han nok litt for slepphendt med R'ene. I tillegg var det mange gode kandidater som han overså, i alle fall hvis min liste er noenlunde til å stole på.

Det hadde vært morsomt å få noen synspunkter på mangler ved listen. Selv har jeg notert meg noen potensielle kandidater: 2sk1834 (diskutert i egen tråd her), 8sk1827 og 3sk1869rosetter (diskutert i egen tråd her), men disse har jeg dessverre ikke gjort noe systematisk søk på.

1861-myntene med 13-opplag (24sk, 1/2spdB og 1spdB) har jeg så langt med god samvittighet holdt utenfor samlingen siden de ikke ble preget med tanke på sirkulasjon. De går vel inn under det jeg har sett refert til som "tokens" (Kongens gave til dignitærer etc.). Men som Frogn skrev: "Stemplene til disse (B-myntene) blev bestilt hos Bergslien i Kjøbenhavn, men da de var uskikket til bruk blev kun utmyntet ialt 1000 spd. De bedste eksemplarer blev benyttet til grunnstensnedleggelsen for det nye Storting i Oslo, resten nedsmeltet." Det siste viste seg å ikke være helt korrekt, men det var ikke så mange mynter som unngikk oppholdet i Stortingets grunnstein!
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Jeg har jobbet litt videre med oversikten basert på en god del flere Riibe- og Ahlström-kataloger, samt alle lagerlistene til Hirsch og Ahlström, samt oppdateringer og feilrettinger. Totalt har jeg nå registrert 2196 omsetninger av de 48 myntene som jeg har valgt ut som de sjeldneste (forrige liste var basert på 1886 omsetninger). Her følger en oppdatert liste der dere også kan se hvordan myntene har endret plassering (gammel plassering i parentes). Det er ganske små endringer i rekkefølgen, og det er jo et godt tegn. Jeg har også tatt med den informasjonen jeg har registrert om myntenes pregninger, hvis det er noen som har bedre tall vil det være veldig interessant å få bedre informasjon om dette (der jeg har nevnt to tall har jeg hentet det ene fra myntkatalogen og det andre fra Jørn Kristian Larsens oversikt over norske mynter).

Blant de overraskelsene jeg har fått meg underveis som jeg har arbeidet med dette er den klare forskjellen som finnes mellom spd’ene fra henholdsvis 1868 og 1864/1869. Jeg synes også det har vært overraskende å finne såpass mange omsetninger av 24 sk 1862 og av 1 spd 1846. Når det gjelder «konkurransen» mellom ½ spd’ene fra 1834-36 ligger 1835 best an med relativt klart færrest omsetninger, mens 1834 nok må sies å være den klart mest vanlige.

Jeg har dessverre ikke registrert variantene av de enkelte årstallene, det kan kanskje bli et senere prosjekt. Nedenfor følger en liten mankoliste dersom noen skulle ha lyst til å bidra med kataloger eller informasjon av interesse!

1) (1) 24 sk 1831 Oppl. 2400 (1 privat, DnB) OMSATT 3
1) (1) ½ spd 1835 stj Oppl. ukjent (2 private) OMSATT 3
3) (3) 1 spd 1861 B Oppl. 13 (2 private) OMSATT 4
4) (4) 1 sk 1834 Oppl. ukjent (9 priv.) OMSATT 8
5) (4) ½ spd 1861 Oppl. 500 (4 private, inkl 1 DnB ex Th. Frogn) OMSATT 9
6) (6) ½ spd 1861 B Oppl. 13 (4 private?) Se oversikt Riibe 18 OMSATT 10
7) (7) 24 sk 1861 Oppl. 13 (3/4 private) OMSATT 11
8) (8) ½ spd 1865 Oppl. 700 (7 private, inkl DnB&Kredittkassen/Nordea) OMSATT 15
9) (9) 1 spd 1826 M Oppl. ukjent OMSATT 18
10) (11) 24 sk 1833 Oppl. ukjent OMSATT 22
10) (11) ½ spd 1829 Oppl. 5100 OMSATT 22
12) (10) 24 sk 1836 Oppl. 2500 OMSATT 23
12) (11) ½ spd 1831 Oppl. 9000 OMSATT 23
14) (14) ½ spd 1830 Oppl. 8000 OMSATT 25
15) (15) ½ spd 1833 Oppl. 1500/1520 OMSATT 26
16) (15) 1 spd 1833 Oppl. ukjent OMSATT 27
17) (17) 12 sk 1861 Oppl. 2500 OMSATT 31
18) (20) 1 sk 1828 Oppl. 38400 OMSATT 32
19) (17) ½ spd 1832 Oppl. 4700 OMSATT 33
20) (19) 12 sk 1862 Oppl. ukjent OMSATT 35
21) (21) 1 spd 1867 Oppl. 30000 OMSATT 38
22) (22) 24 sk 1834 Oppl. ukjent OMSATT 39
23) (25) 1 spd 1832 Oppl. 24161 OMSATT 44
24) (25) 1 spd 1831 Oppl. 30842 OMSATT 45
25) (23) 1 sk 1825 Oppl. ukjent OMSATT 46
26) (25) ½ spd 1848 Oppl. 15200 OMSATT 48
27) (28) 24 sk 1830 Oppl. 5800 OMSATT 49
27) (24) ½ spd 1855 Oppl. Ukjent OMSATT 49
29) (31) 1 spd 1835 stj Oppl. ukjent OMSATT 51
30) (31) 1 sk 1824 ompreg Oppl. 6000 OMSATT 53
30) (28) 24 sk 1835 Oppl. 2500/2500 OMSATT 53
32) (28) 24 sk 1825 Oppl. 4600/4690 OMSATT 54
32) (36) ½ spd 1873 Oppl. 4200 OMSATT 54
34) (31) 1 spd 1823 Oppl. 16200 OMSATT 58
35) (35) 24 sk 1824/Oppl. 7800/7800 OMSATT 60
36) (38) ½ spd 1835 Oppl. 9000/9000 OMSATT 61
37) (39) 1 spd 1868 Oppl. 114400 OMSATT 62
38) (34) ½ spd 1819 Oppl. 10400/10436 OMSATT 68
38) (39) ½ spd 1836 Oppl. 4000/4000 OMSATT 68
38) (39) 1 spd 1826 Oppl. 25000 OMSATT 68
41) (37) 1 spd 1829 Oppl. ukjent OMSATT 69
42) (39) ½ spd 1823 Oppl. 6100/6182 OMSATT 70
43) (43) 24 sk 1862 Oppl. 1200 OMSATT 73
44) (45) 1 spd 1819 Oppl. 23500 OMSATT 84
45) (44) ½ spd 1834 Oppl. ukjent/17817 OMSATT 94
46) (46) 1 spd 1846 Oppl. 66500 OMSATT 101
47) (48) 1 spd 1864 Oppl. 130100 OMSATT 127
48) (47) 1 spd 1869 Oppl. 57100 OMSATT 130
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Her kommer en veldig foreløpig sjeldenhetsanalyse basert på oversikten over. Jeg har gjort dette på følgende måte: De åtte første myntene finnes det gode anslag over antallet av. For disse myntene finnes det totalt anslagsvis 33 eksemplarer, og har jeg registrert 63 omsetninger av dem. Det gir en gjennomsnittlig omsetningsfrekvens på ca. 1,909. Ettersom det er gode argumenter for at denne faktoren vil være både for høy og for lav, så er den kanskje ganske passe?

Analysen kan kanskje tjene til å avlive "myter" om hvilke mynter som er så sjeldne at de skal graderes som "R" mynter. Noe av det som er interessant her, er at det bare blir én mynt i tillegg til de "alle vet om" som kvalifiserer for en "R" (1 spd 1826 M). Det er selvsagt stort potensiale for at mynter rykker nedover på eller helt ut av listen etter hvert! Foreløpig er det bare fem mynter på den opprinnelige listen min som har rykket ut.

RRR (2-3 eks): 24 sk 1831, ½ spd 1835 stj, 1 spd 1861 B.

RR (4-6 eks): 24 sk 1861, ½ spd 1861, ½ spd 1861 B,

R (7-10 eks): 1 sk 1834, ½ spd 1865, 1 spd 1826 M

SSS (11-15 eks): 24 sk 1833, 24 sk 1836, ½ spd 1829, ½ spd 1830, ½ spd 1831, ½ spd 1833, 1 spd 1833

SS (16-25 eks): 1 sk 1828, 1 sk 1825, 12 sk 1861, 12 sk 1862, 24 sk 1834, ½ spd 1832, 1 spd 1831, 1 spd 1832, 1 spd 1867

S (25-40 eks): 1 sk 1824 ompreg, 24 sk 1824, 24 sk 1825, 24 sk 1830, 24 sk 1835, 24 sk 1862, ½ spd 1819, ½ spd 1823, ½ spd 1835, ½ spd 1836, ½ spd 1848, ½ spd 1855, ½ spd 1873, 1 spd 1823, 1 spd 1826, 1 spd 1829, 1 spd 1835 stj, 1 spd 1868

De som har "rykket ut" av listen: ½ spd 1834, 1 spd 1819, 1 spd 1846, 1 spd 1864, 1 spd 1869
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Her kommer en mankoliste for de som måtte være interesserte i å bidra med opplysninger eller kataloger/salgslister. Jeg kjøper gjerne det som måtte være til salgs!

OMG salgslister: 1-7, 8-14, 16, 18-
Riibe auksjonskataloger: 2, 12, 13
Riibe salgslister: alle
Ahlström auksjonskataloger: 3, 19, 38-71
Hornung auksjonskataloger: Alle
Hirsch auksjonskataloger: Alle
NNUM medlemsblad: Alle fram til 1946, hele årgangen 1952, 1953 nr. 1-9
Noen eldre auksjonskataloger:
- Ernst 1965/66
- Wellmann 1939
- Broge 1938
- Bjørnstad 1934
- Jeppesen 1930
- Hauberg 1929
- Schou 1927
- Bruuns dubletter 1925
- Glückstadt 1924
- Guildal 1922
- Bech 1906
- Lynge 1899
- Benzon 1889

Dersom det er noe jeg har glemt som jeg burde hatt med, vil jeg gjerne ha opplysninger om det, og dersom det er noe av det jeg har nevnt som er uaktuelt for omsetning av mynt fra unionstiden med Sverige, vil jeg gjerne ha opplysninger om det også!
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Da har jeg sett litt nærmere på omsetninger av 2 sk 1834. Jeg har funnet 75 omsetninger til sammen på auction.no, skanfil, acsearch, OMG, OMH, de fleste Riibe-katalogene og noen salgslister. Det ser ut til at mynten omsettes ganske ofte gjennom salgslister. Dette skulle tilsi at det skulle være en god del eksemplarer av denne mynten tilgjengelig, og at det ikke er særlig problematisk å unnlate å ha den med i oversikten.
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Jeg har funnet tre interessante sjeldenhetsvurderinger som jeg synes gir et godt bilde av hvordan ulike personer har tenkt om sjeldenheten av disse myntene. Interessant nok er det omtrent 25 år mellom hver av dem (og nå har det gått 20 år siden den siste). Den første er Th. Frogns vurdering i 1950, som jeg har omtalt litt tidligere i tråden her. Den andre er Ahlström, Brekke og Hemmingsson, Norges mynter (1976). I denne brukes betegnelsene XR som meget sjelden og R som sjelden, uten nærmere angivelser. I tillegg har de en liten innledende tekst der de omtaler noen mynter som "meget gode" eller tilsvarende. Denne vurderingen ble tilsynelatende bare gjort for Carl Johan-myntene. Den siste er sjeldenhetsvurderingen som ble gjort til Gull&sølv auksjonen i 2001. Auksjonen inneholdt mange sjeldne mynter, men ikke alle! Der det ikke forelå mynter har jeg satt inn "NA" i skjemaet. Frogn og Gull&sølv brukte samme sjeldenhetsgradering for de sjeldneste myntene (RRR=2-3, RR=4-6 og R=7-10). Gull&sølv brukte i tillegg sjeldenhetsgradering opp til 40 eksemplarer, slik jeg også har gjort i mine analyser over (SSS=11-15, SS=16-25 og S=26-40). Det er sikkert andre sjeldenhetsanalyser som bør med! Noen tips?

Et par kommentarer til listen: 1 sk 1824 er nok begrenset til versjonen som er ompreget. Det er også verdt å merke seg at noen av de sjeldne 24 skillingene fra 1830-36 ikke er med. Tre av disse er nok langt sjeldnere enn den fra 1834. Hvor ryktet om at sistnevnte bare skal være preget i 44 eksemplarer kommer fra er jeg usikker på. Det må åpenbart være feil!
Attachments
sjeldenhetsoversikt.png
sjeldenhetsoversikt.png (1.83 MiB) Viewed 2925 times
User avatar
Stein Knutsen
Posts: 791
Joined: 27 Jan 2010 10:28
Location: Høvåg

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by Stein Knutsen »

Personlig vil jeg si at det du gjør er opplysende og ja informativt
Det vil dessverre være en tilnærmet umulig oppgave å finne alle auksjoner og private salg
Schou, Hede og flere har opplyst om sjeldne mynter basert på et antall offentlige samlinger
og et noe selektivt utvalg av større private samlinger
Ja dette dreier seg i hovedsak om mynter eldre enn det du opplyser om her men poenget
er det samme
Du kan sitte på all verdens litteratur/kataloger men selv ikke da kan man vite alt
Selv ikke MEM slik jeg ser det viste om den 3 Dobble Specien fra 1666 trolig fordi
den var kun kjent i et exemplar fra Schubart til V Essen til Kmms
Uansett hvor mye litteratur man har vil det aldri bli fasiten
Av og til vil det dukke opp exstemt sjeldne mynter som aldri har vært på auksjon
Når det gjelder skal vi si mer modere mynter som du tar for deg her så
kjenner man som regel opplaget men muligheten for ukjente exemplarer som ikke er
omsatt på Norske auksjoner eller på auksjoner utenfor Norden er nok en realitet
Når vi plusser på private salg og mynter som er aldri kommer for dagen så
er dette eb vanskelig øvelse men som sagt informativt
Hobby numismatiker på evig jakt etter ny kunnskap og viten
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Enig i det! De endelige svarene finnes nok ikke. Men det er vel egentlig det som gjør denne hobbyen til noe spesielt!

Det som har slått meg er hvor lite vi egentlig vet om myntene og norsk myntvesen fra unionstiden. Det er eksempelvis fascinerende at vi vet så lite om pregetall på mange av årgangene, for ikke å snakke om tall for inndragninger, omsmeltninger og ompregninger. Jeg vil våge påstanden at vi vet mindre om en del av disse årgangene enn vi vet om utmyntingen av mange av årgangene under dansketiden. Det til tross for at det først var ved unionstiden med Sverige vi i realiteten vi fikk pengepolitisk selvstendighet og frihet til å bestemme utmyntningen selv.
User avatar
Stein Knutsen
Posts: 791
Joined: 27 Jan 2010 10:28
Location: Høvåg

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by Stein Knutsen »

Din påstand om at vi vet mer om opplag fra Dansketiden er jeg ikke helt med på
Man vet til en stor grad de fleste opplag på din oversikt
Går du tilbake til Specie mynt på 1600 tallet så opererer vel Rønning med
en oversikt over hvor mye speciemynt som ble preget i følge hans beregninger
Da vet man ikke hvor mange 2 specier 1 specier halv specier osv som
ble preget men bare det totale antall av Speciemynt totalt
Men ikke slutt med arbeidet ditt det bringer liv til forumet
Personlig er jeg i besittelse av de fleste auksjonskataloger fra ca 1780 til nå
men det gir meg dessverre ingen mulighet til å ha en oversikt over alle salg og kjøp
Stå på kjøp litteratur men vær obs på betingelsene hvis du kjøper fra MEM
Hobby numismatiker på evig jakt etter ny kunnskap og viten
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Det er først et godt stykke ut på 1900-tallet at det ble noe særlig fart på interessen for og samling av norsk 1800-talls mynt, så vidt jeg kan se. Det er ganske interessant å lese årgangene av NNUM fra etter krigen (jeg har ikke fått tak i de tidlige årgangene enda). Kunnskapen om og interessen for 1800-talls mynt var åpenbart liten. Verken danskene eller svenskene, som jo var mye mer numismatisk etablert enn nordmennene, var særlig interesserte i norsk unionsmynt. Danskene var veldig interesserte i norskprodusert mynt under dansketiden, men omsetningen av mynt fra unionen med Sverige var veldig begrenset. Det var litt overraskende for meg at tilsvarende så ut til å gjelde for Sverige (men Svenska numismatiska föreningen listet ikke sine auksjoner i NNUM, så jeg bygger dette inntrykket bare på auksjonslistene fra Skånes numismatiska förening). Heller ikke i den mer vitenskapelige delen av NNUM er det noe særlig om norsk 1800-talls mynt, men mye om dansk-norske mynter og vikingtidsmynt.

Det tok tid for Norge å etablere et eget myntvesen, og sammen med sølvmangel og offentlig fattigdom kan dette være en årsak til at det er mye uklarhet rundt mengden mynt som var i omløp under Carl Johan. Det er i realiteten denne perioden jeg sikter til, men det er jo ting som tyder på at det er uklarheter med utmyntning og omsmeltning også lenge etter det, for eksempel med 1/2 spd 1873.

Jeg skriver ikke at man generelt vet mer om unionstiden enn dansketiden, bare at "vi vet mindre om en del av disse årgangene enn vi vet om utmyntingen av mange av årgangene under dansketiden". Det tror jeg stadig at jeg har dekning for. Danskekongene hadde nok ganske god kontroll på det som foregikk på Kongsberg, og det tok nok litt tid for Stortinget og svenskekongen å få tilsvarende kontroll(?)
User avatar
AMO Berg
Proveniensentusiast
Posts: 2766
Joined: 29 Mar 2009 21:24
Location: Stjørdal

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by AMO Berg »

Veldig interessant, OleKr og Stein!

Myntene fra unionstiden med Sverige har kanskje blitt neglisjert over lengre tid! Det kan skyldes den både enkle og vanskelige tilgangen på numismatisk litteratur, og dynamikken i myntsamlermiljøet som gjør at med en gang en samler oppfatter seg selv som viderekommen er det raus med Norges Mynter og unionstiden med Sverige, og inn med Christian ditt Frederik datt, Schou, Hede, Sømod og Grelber og co.

Jeg har nok selv gått i den fella at jeg ga opp perioden 1814-1873 for tidlig.
OleKr
Posts: 250
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Det er i alle fall fremdeles veldig mye spennende å oppdage der e.m.m. Det var ikke noen selvfølge at vi skulle få en egen norsk myntproduksjon i 1814. Det var nok en viktig del av frihetskampen. Det tok jo lang tid før man kom i gang med myntproduksjonen etter at Carl Johan tok over. Da var det gått mange hundre år siden vi sist hadde en "egen" myntproduksjon.
Post Reply

Return to “Proveniens og Sjeldenhet”