Forumeskatt på myntsamling

Numismatisk forum
Brukeravatar
bengt
Innlegg: 1772
Registrert: 08 jul 2008 13:30

Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av bengt » 30 jan 2010 15:42

Har diskutert dette med flere og jeg mente det var diskutert her på forumet også en gang, men finner ikke igjen posten. Jeg erfarte at forskjellige personer jeg diskuterte dette med hadde forskjellig oppfatning av hva man måtte skatte av, og mange mente at man ikke skulle skatte av samling i det hele tatt (samme som at man ikke skatter av salg av mynter som privatperson).

Så jeg spurte Skatteetaten. Følgende er svaret jeg fikk:

Vi viser til din forespørsel av 26. august 2009 vedrørende beskatning av myntsamling. Du stiller følgende spørsmål:

1. Skal frimerkesamlinger, myntsamlinger og kunst formuebeskattes?
2. Skal fortjeneste på salg av de tre nevnte samlinger inntektbeskattes?

Skattekontoret forutsetter i denne saken at spørsmålene gjelder hobbysamlinger. Det skal imidlertid bemerkes at hobbyinntekter / formue i enkelte tilfeller kan bli skattepliktig. Det er når eventuelle salg blir såpass omfattende og jevnt at det økonomiske aspektet blir et argument i seg selv for å holde på med samlingen, men dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Formueskatt
Det fremkommer av Lignings-ABC 2008/2009 side 596 pkt. 1.1 at "Privat innbo og løsøre formuebeskattiges, men bare for den del som overstiger et fribeløp på 100 000, jf sktl 4-20 (1) bokstav b."

Innbo og løsøre verdsettes med utgangspunktet i forsikringsverdien (gjenskaffelsesverdien).

Så lenge mynt-, frimerke- og kunstsamling drivers som hobby inngår formuesverdien av slike i samlet formuesverdi for privat innbo- og løsøre.

2. Inntektsskatt
Gevinst ved realisasjon av privat innbo- og løsøre som har vært brukt i eierens og familiens bopel er unntatt fra skatteplikt, og tap er tilsvarende ikke fradragsberettiget, jf skatteloven 9-3 og 9-4.

Så lenge mynt-, frimerke- og kunstsamling drives som hobby vil kjøp- og salg fra nevnte samlinger ikke være skattepliktig.


Det interessante her er den helt entydige uttalelsen om at samling skal skattes fullt ut, og utifra gjenskaffelsesverdien.

Mens jeg skrev dette innlegget slo jeg opp i Ligningens ABC og så der en tabell som forklarte at når forsikringsverdien var 0 - 1 000 000 kroner så er ligningsverdien 0 kroner, når forsikringsverdien er 1 000 000 - 1 400 000 kroner så er ligningsverdien 20% av overskytende over 1 million, og når forsikringsverdien er over 1 400 000 kroner så er ligningverdien 80 000 pluss 40% av verdien over 1.4 millioner.

Jeg forstår ikke hvorfor skatteetaten ikke kunne oppgi det i sitt svar, men forventer at jeg skal lete videre selv. Er det noen advokater her på forumet? :-)

Brukeravatar
ramazotti
Innlegg: 2787
Registrert: 23 mar 2009 23:43
Sted: Norge

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av ramazotti » 30 jan 2010 16:13

Om du samler mynt på hobbybasis,tror jeg ikke du behøver å bekjymre deg for
noen form for skattlegging.

Jeg kan trekke en paralell : En hobbytravtrener ble trukket for retten av skatteetaten,etter at hestene hans
hadde sprunget inn et par millioner,og de ville ha sin del av kaka.

De tapte på alle punkter,ettersom de ikke gir fradrag for faktiske utgifter. Om du tjener noen kroner på hobbyen din,eller
skulle tape litt,vet du vel ikke før de er solgt,og det er vel heller tvilsomt om de får trekke fra et eventuelt tap på skatten.
Da blir det vel vanskelig å kreve noe ved eventuell gevinst,også.

vivavegas
Innlegg: 1588
Registrert: 01 okt 2008 20:45
Sted: Krokstadelva (Mjøndalen)
Kontakt:

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av vivavegas » 30 jan 2010 18:23

Min tolkning er som følger. Men det er som privatperson uten spesiell utdannelse innen området.

Så lenge man ikke har egen forsikring på samlingen så inngår det inngår formuesverdien i samlet formuesverdi for privat innbo- og løsøre.

Det er vel forsåvidt det det står i svaret du har fått.

Har man egen forsikring på samlingen (la oss si 1 million) så skal vel da den summen oppgis på selvangivelsen som formue.

Det er forsåvidt ikke noe hokus-pokus det her. Samlinger er i utgangspunktet lik annen form for formue. Ellers så ville det jo også blitt veldig enkelt å unngå formuesskatt med at kunne kjøpt mynter og andre samleobjekter og så ikke ført opp dette på selvangivelsen.

Slik at jeg ville gjort som følger. Har man ikke forsikring så trur jeg at man kan slippe å føre det opp og sannsynligheten for å bli oppdaget er tilnærmet lik null. La oss si opp til ett par millioner. Har man forsikring så ville jeg ført opp beløpet. Fremdeles er nok sannsynligheten for å bli oppdaget lav, men for alt jeg vet så kan det jo være at skattemyndighetene allerede pr. i dag har tilgang til forsikringsregistrene og kjører kontroller. Selv om jeg i utgangspunktet ikke trur det.

Uansett så er kjøp/salg av mynter og andre samleobjekter ett av de områdene vi skal "bukke og takke" for at reglene er såpass generøse som de tross alt er. Det er jo få/ingen andre områder som har slike skattefri-regler.

hertervig
Innlegg: 1369
Registrert: 03 sep 2009 22:00

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av hertervig » 30 jan 2010 18:34

Skattetaten er en luguber gjeng som er eksperter på å tolke det meste til sin fordel, samt at de har makt til å tvinge enkeltmennesker til å inrette seg etter deres forgodtbefinnende. De kan gjerne finne på å si at hvis du ikke har papirer som viser hvilke utgifter du har hatt med samlingen, så kan du heller ikke få fratrekk for selvsamme. Resultatet kan bli at hele den eventuelle salgsummen samleren har på sitt livsverk skal beskattes. De fleste samlere tar ikke vare på kvitteringer på sine kjøp, det kan nok i uheldige tilfeller vise seg å være lite gjennomtenkt.
Det går nok stort sett bra, men er du først kommet i søkelyset, så har du problemer, og fri og bevare meg hvis det skulle gå prinsipp i saken.

Knugen
Innlegg: 1167
Registrert: 09 aug 2009 19:58
Sted: Oljehovedstaden i Europa

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av Knugen » 30 jan 2010 19:04

hertervig skrev:Skattetaten er en luguber gjeng som er eksperter på å tolke det meste til sin fordel, samt at de har makt til å tvinge enkeltmennesker til å inrette seg etter deres forgodtbefinnende. De kan gjerne finne på å si at hvis du ikke har papirer som viser hvilke utgifter du har hatt med samlingen, så kan du heller ikke få fratrekk for selvsamme. Resultatet kan bli at hele den eventuelle salgsummen samleren har på sitt livsverk skal beskattes. De fleste samlere tar ikke vare på kvitteringer på sine kjøp, det kan nok i uheldige tilfeller vise seg å være lite gjennomtenkt.
Det går nok stort sett bra, men er du først kommet i søkelyset, så har du problemer, og fri og bevare meg hvis det skulle gå prinsipp i saken.
Bra sagt. Skattetaten lar det gå mye prestige i ting, bare se på hvordan de torturerte Arne Hjeltnes i mange år og til slutt så gikk han seirende ut med Høyesterett i hans favør. Dette ville ikke Ola Nordmann hatt råd til pga. det gikk mange hundre tusen i advokatutgifter.

Min kommentar til dette er at man må være rimelig dum for å klare å få til formue og inntektsbeskatning på myntsamlinger. Jeg kjenner personlig folk som har samlinger til flere millioner kroner både av norske og utenlandske mynter/sedler og frimerker. Ingen av disse betaler noen form for skatt hverken formue eller ved salg og aldri hatt noen problemer med det.

Skattetaten finner aldri ut om du har en stor samling av mynter til flere mill kr i safen din, til og med om du har den forsikret hos et norsk forsikringselskap. Den eneste måten de kan finne ut av dette på er om du selv oppgir det eller du ber noen av vennene dine tyste på deg, og du selv bekrefter dette.

Snakket med en jeg kjenner som er en av høyere posisjon i Skatte Vest om dette emnet for noen mnd siden. Han sa til meg at de ikke brydde seg om dette i det hele tatt infor en grense på ca. noen mill kroner. Over dette burde man vurdere å oppgi dette som formue, ikke nødvendigvis hele samlingen men deler av den.

Brukeravatar
jba
Innlegg: 920
Registrert: 01 mar 2009 14:14

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av jba » 30 jan 2010 19:14

bengt skrev: Jeg forstår ikke hvorfor skatteetaten ikke kunne oppgi det i sitt svar, men forventer at jeg skal lete videre selv. Er det noen advokater her på forumet? :-)
Ikke det spøtt vanskelig å forstå: Skattereglene er så innfløkte at de stakkarene som jobber i etaten ikke har den minste sjans til å holde seg oppdatert. Og når det i tillegg åpnes skjønnvurderinger blir rotet fullkomment. Har absolutt NULL respekt for skatteetaten og dens (mangel på) kompetanse :x

Brukeravatar
Sølvskatten
Innlegg: 97
Registrert: 23 nov 2009 09:14
Sted: Akershus

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av Sølvskatten » 30 jan 2010 20:16

bengt skrev:Har diskutert dette med flere og jeg mente det var diskutert her på forumet også en gang, men finner ikke igjen posten. Jeg erfarte at forskjellige personer jeg diskuterte dette med hadde forskjellig oppfatning av hva man måtte skatte av, og mange mente at man ikke skulle skatte av samling i det hele tatt (samme som at man ikke skatter av salg av mynter som privatperson).

Så jeg spurte Skatteetaten. Følgende er svaret jeg fikk:

Vi viser til din forespørsel av 26. august 2009 vedrørende beskatning av myntsamling. Du stiller følgende spørsmål:

1. Skal frimerkesamlinger, myntsamlinger og kunst formuebeskattes?
2. Skal fortjeneste på salg av de tre nevnte samlinger inntektbeskattes?

Skattekontoret forutsetter i denne saken at spørsmålene gjelder hobbysamlinger. Det skal imidlertid bemerkes at hobbyinntekter / formue i enkelte tilfeller kan bli skattepliktig. Det er når eventuelle salg blir såpass omfattende og jevnt at det økonomiske aspektet blir et argument i seg selv for å holde på med samlingen, men dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Formueskatt
Det fremkommer av Lignings-ABC 2008/2009 side 596 pkt. 1.1 at "Privat innbo og løsøre formuebeskattiges, men bare for den del som overstiger et fribeløp på 100 000, jf sktl 4-20 (1) bokstav b."

Innbo og løsøre verdsettes med utgangspunktet i forsikringsverdien (gjenskaffelsesverdien).

Så lenge mynt-, frimerke- og kunstsamling drivers som hobby inngår formuesverdien av slike i samlet formuesverdi for privat innbo- og løsøre.

2. Inntektsskatt
Gevinst ved realisasjon av privat innbo- og løsøre som har vært brukt i eierens og familiens bopel er unntatt fra skatteplikt, og tap er tilsvarende ikke fradragsberettiget, jf skatteloven 9-3 og 9-4.

Så lenge mynt-, frimerke- og kunstsamling drives som hobby vil kjøp- og salg fra nevnte samlinger ikke være skattepliktig.


Det interessante her er den helt entydige uttalelsen om at samling skal skattes fullt ut, og utifra gjenskaffelsesverdien.

Mens jeg skrev dette innlegget slo jeg opp i Ligningens ABC og så der en tabell som forklarte at når forsikringsverdien var 0 - 1 000 000 kroner så er ligningsverdien 0 kroner, når forsikringsverdien er 1 000 000 - 1 400 000 kroner så er ligningsverdien 20% av overskytende over 1 million, og når forsikringsverdien er over 1 400 000 kroner så er ligningverdien 80 000 pluss 40% av verdien over 1.4 millioner.

Jeg forstår ikke hvorfor skatteetaten ikke kunne oppgi det i sitt svar, men forventer at jeg skal lete videre selv. Er det noen advokater her på forumet? :-)

Er ikke dette veldig enkelt, hold kjeft. De de ikke vet har de ikke vondt av.

En liten tanke;

Hvorfor skal jeg som samler og som følger med på verdien av min egen samling skatte av formuen ?
Det finnes mange andre der ute som sitter på formuer eksempelvis arv som ikke aner hva det er verdt.

Brukeravatar
Mineline
Innlegg: 1055
Registrert: 08 sep 2009 20:10
Sted: Bergen

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av Mineline » 30 jan 2010 21:02

Vet vi hva våre myntsamlinger er verd da ? Hvis vi alle selger våre samlinger samtidig ....

Mineline
Hovedsamleområde :
Norden før 1920
Gullmynter hele verden

Brukeravatar
Arve
Innlegg: 2895
Registrert: 25 sep 2009 15:35
Sted: Sandvika

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av Arve » 30 jan 2010 21:18

I og med at en myntsamling skattemessig betraktes som privat innbo og løssøre så blir beskatningen gunstigere enn andre formuesobjekter. Likningsverdien blir maksimalt 40% av verdien. Dette er gunstig i forhold til å ha pengene i banken eller i aksjer hvor likningsverdien er 100%. Bolig og fritidseiendom kommer noe gunstigere ut med 30%.
En annen fordel med myntsamling er at det ikke blir inntektsbeskatning av verdistigning ved eventuelt salg. Fortjenesten ved bankinnskudd (renter) og aksjesalg beskattes med 28%.
At myndighetenes kontrollmuligheter med verdien av myntsamlingen er heller dårlig er et annet argument som teller for myntsamling.
Verdistigning er en annen faktor, bankrenten er nå 2,5 %, aksjer gir over tid i snitt 1 % mer enn banken, mynter øker med?
Arve

Interesser:
Romerske republikanske mynter
Italia under Vittorio Emanuele III

Brukeravatar
Torashe
Innlegg: 1339
Registrert: 22 mar 2009 14:56

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av Torashe » 30 jan 2010 22:15

Har selv 7 sifret forsikring både på innbo og mynt,og det står ikke oppført noen plass på selvangivelsen. Etter det jeg er blitt fortalt går myntene mine under det samme som kunst/malerier,og det skal heller ikke betales skatt for.

Brukeravatar
Arve
Innlegg: 2895
Registrert: 25 sep 2009 15:35
Sted: Sandvika

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av Arve » 30 jan 2010 22:20

Torashe skrev:Har selv 7 sifret forsikring både på innbo og mynt,og det står ikke oppført noen plass på selvangivelsen.
Kanskje en idè å redigere innlegget ditt før likningsmyndighetene leser det? :wink:
Arve

Interesser:
Romerske republikanske mynter
Italia under Vittorio Emanuele III

storbrum
Innlegg: 1184
Registrert: 14 mar 2009 18:34

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av storbrum » 31 jan 2010 04:53

vivavegas skrev:Min tolkning er som følger. Men det er som privatperson uten spesiell utdannelse innen området.

Så lenge man ikke har egen forsikring på samlingen så inngår det inngår formuesverdien i samlet formuesverdi for privat innbo- og løsøre.

Det er vel forsåvidt det det står i svaret du har fått.

Har man egen forsikring på samlingen (la oss si 1 million) så skal vel da den summen oppgis på selvangivelsen som formue.

Det er forsåvidt ikke noe hokus-pokus det her. Samlinger er i utgangspunktet lik annen form for formue. Ellers så ville det jo også blitt veldig enkelt å unngå formuesskatt med at kunne kjøpt mynter og andre samleobjekter og så ikke ført opp dette på selvangivelsen.

Slik at jeg ville gjort som følger. Har man ikke forsikring så trur jeg at man kan slippe å føre det opp og sannsynligheten for å bli oppdaget er tilnærmet lik null. La oss si opp til ett par millioner. Har man forsikring så ville jeg ført opp beløpet. Fremdeles er nok sannsynligheten for å bli oppdaget lav, men for alt jeg vet så kan det jo være at skattemyndighetene allerede pr. i dag har tilgang til forsikringsregistrene og kjører kontroller. Selv om jeg i utgangspunktet ikke trur det.

Uansett så er kjøp/salg av mynter og andre samleobjekter ett av de områdene vi skal "bukke og takke" for at reglene er såpass generøse som de tross alt er. Det er jo få/ingen andre områder som har slike skattefri-regler.
Jeg jobber i forsikringsbransjen, og det finnes overhodet ikke noe register som skatteetaten kan benytte seg av eller se hvem som har forsikret hva og for hvor mye.

Skulle di ønske å finne dette ut, så tror jeg heller ikke at di hadde fått vite det.
Samler er selv pliktig å føre opp sin samling om den skulle være skattepliktig, så her tror jeg forsikringselskap er helt uten noe samarbeid.
Sjansen for at skattetaten finner ut at du har en slik samling er veldig liten, og jeg tror ikke det er praktisert veldig mye.
Jeg vet om flere som har samlinger på dette nivået, men aldri skattet....

storbrum
Innlegg: 1184
Registrert: 14 mar 2009 18:34

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av storbrum » 31 jan 2010 04:59

Nesten alle standard innbo forsikringer i dag har en del av totalen på innboforsikringen dvs 100.000,- som dekker samlinger , kunst, eller enkeltgjenstander.
Har du samling som er verdt mer, bør du ha engen forsikring, dvs, en forsikring som dekker beløp over 100.000,- har du en samling som er verdt mer enn 300.000,- så må du som regel ha en takst av en anerkjent takstmann, slik at din forsikrings sum er troverdig og riktig!

Brukeravatar
bengt
Innlegg: 1772
Registrert: 08 jul 2008 13:30

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av bengt » 31 jan 2010 14:07

Torashe skrev:Etter det jeg er blitt fortalt går myntene mine under det samme som kunst/malerier,og det skal heller ikke betales skatt for.
Nettopp derfor jeg la ut svaret jeg fikk her på forumet. Jeg hadde også blitt "fortalt" dette, men hvis du leser svaret er dette altså en feil antagelse.

Utifra hva jeg nå kan se ved svaret kombinert med egen lesning av ABC'en så er uansett myntsamling en pen måte å "nedskrive" formue på, med de nye endringene i reglene for sekundærbolig er faktisk mynt/frimærke/kunst mer gunstig enn fast eiendom. Har man enormt store verdier reduseres den til 40%, men for oss vanlige som er gift (og i alle fall teoretisk har "delt" samling) kan man ha en samling verdt 3 200 000 kroner og ligningsverdien blir satt til 160 000 kroner (og har man litt igjen på boliglånet er man da nede i 0)...

Brukeravatar
Arve
Innlegg: 2895
Registrert: 25 sep 2009 15:35
Sted: Sandvika

Re: Forumeskatt på myntsamling

Legg inn av Arve » 31 jan 2010 14:25

[quote="bengt
Nettopp derfor jeg la ut svaret jeg fikk her på forumet. Jeg hadde også blitt "fortalt" dette, men hvis du leser svaret er dette altså en feil antagelse.

men for oss vanlige som er gift (og i alle fall teoretisk har "delt" samling) kan man ha en samling verdt 3 200 000 kroner og ligningsverdien blir satt til 160 000 kroner (og har man litt igjen på boliglånet er man da nede i 0)...[/quote]

Jeg tror du regner litt vel optimistisk her, likningsverdien for en samlig på 3 200 000 blir som følger: 80 000 av de første 1 400 000 pluss 40% av de neste 1 800 000 dvs. 720 000, tilsammen 800 000 kroner. Deretter kan du fordele med 400 000 pr. ektefelle. Du får nok bare ett fribeløp pr. familie.
Arve

Interesser:
Romerske republikanske mynter
Italia under Vittorio Emanuele III

Svar

Gå tilbake til «Mynt og Seddel - Diskusjon»