Winchester 1886 Serienummer 1 gitt til mannen som fanget Geronimo

Forum for våpensamleren.
Svar

Svar

Gå tilbake til «Våpen»