Side 2 av 3

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 25 sep 2010 10:40
av Valkendorf
MarkusLømo skrev:
vestmar skrev:Sieg 2011 nevner også en omsetning av norsk speciedaler 1767 hos Oslo Mynthandel i 1997, i kvalitet 1+/01, tilslag 77.880,- nok inkl salær. Jeg har dessverre ikke katalogen for hånden, men hvis opplysningene i Sieg er korrekte, blir vel dette nr 6?
Det er det rene skjære sludderet. For det første - i 1997 hadde OM 15% salær. Hva får du om du deler 77 880 på 1,15? Jo, 67 722. Høres det ut som et vinnerbud? Hvis du bruker 12,5% blir det like ille. 10% gir 70800, også en eksentrisitet. Men hva om du bruker 18%? Jo, DA blir det pent. 66 000. Men 18% kom mange år senere.

For det andre - myntprisårboken til MEM angir to omsetninger av specie 1768 i 1997. En av dem i 1+/01, med tilslag 66 000 - 75 900 med salær (nummer 4 på listen). Der har vi den! Med andre ord - SIEG har feil år på mynten og feil salær hos OM. Men de har riktig kvalitet, det skal de ha.
Det ska dæm ha, SIEG, dæm prøvd!

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 25 sep 2010 11:46
av Numismatikk
Dette kunne vi ikke la gå upåaktet hen, og artikkel/innlegg måtte det bli over disse som vi blir beskrevet til å "pisse på"!

http://numismatikk.blogg.no/1285407844_ ... ekspe.html

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 25 sep 2010 14:59
av kråkerøy
Numismatikk skrev:Dette kunne vi ikke la gå upåaktet hen, og artikkel/innlegg måtte det bli over disse som vi blir beskrevet til å "pisse på"!

http://numismatikk.blogg.no/1285407844_ ... ekspe.html

Her får samlerhuset/Sieg (for en gangs skyld) litt ufortjent pepper synes jeg.
Jeg bladde tilbake i 2004 katalogen, og der står alle omsetningene av 1767 0g 1768 i en "haug" uten mellomrom.
Det står at G/S eksemplaret fra 2001 er det samme som OMH 1997.
I 2006 katalogen er dette splittet, slik at det ser ut som om OMH1997 eksemplaret er 1767,
og G/S eksemplaret 2001 er 1768. Altså En 5-6 år gammel skrive/redigeringsfeil.
Dette er vel lenge før Samlerhuset kom inn i Siegsamarbeidet.
Det er vel heller de som eide og ga ut katalogen den gangen som har gjort en dårlig jobb.
At de ikke har lest korrektur på alle gamle auksjonsomsetninger har jeg forståelse for.
(De bryr seg kanskje ikke så mye om gamle omsetninger heller).

Regnefeilen i forhold til salær er vel heller flau for dem.
Gammel litteratur og kunnskap er vel ikke så mye verdt der.
At de nå plutselig har forsøkt å skrive inn auksjonsresultater med salær,
kan vel tolkes som et forsøk på å få opp prisene ytterligere.

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 25 sep 2010 16:42
av vestmar
Ja, dette var en stygg feil av Sieg, og saklig kritikk er utvilsomt berettiget. Takk til MarkusLømo mfl for oppklaring.

Samtidig er jeg langt på vei enig med kråkerøy, og som Kjetil Kvist påpekte i en annen tråd - hva er alternativet (til Sieg)?

Selv ikke MEM er ufeilbarlig, og dessuten gjør både salgspris og opplagstall at bare et fåtall kan få tilgang til hans myntprisårbøker. Og det er i det minste upraktisk for mange å skulle anskaffe et omfattende arkiv av auksjonskataloger. I påvente av Gunnar Thesens nye verk (som nå visstnok er utsatt iallfall til 2011), er det da bare Sieg som gjenstår som oppdatert katalog over perioden før 1814.

Jeg har tidligere rapportert andre feil i Sieg 2011 til katalogutgiveren, og sender nå en ny henvendelse i håp om at disse feilene kan bli rettet til neste utgave. Det mener jeg er en konstruktiv måte å forholde seg til saken på.

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 19 okt 2010 13:38
av kråketoppen
Møntstuens salgsliste nr.7 - 1976 speciedlr.1768 kv.1+/01 dan.kr.35.700.-
Skal prøve å få med bilde igjenom min " hjelpemann" :)

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 28 des 2010 01:46
av Valkendorf
Ahlström 21 lot 1020 er feilaktig oppført under Norge da den er preget i Rethwisch.

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 28 des 2010 17:27
av Stein Knutsen
Lot nr 3810 og 3811 på Bruuns Dublettauksjon er begge preget i Retthwisch
Det er en trykkfeil i Katalogen.
Jeg fant 10 Omsettninger av 1767 og 15 Omsettninger av 1768 i mine litt
eldre kataloger

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 28 des 2010 19:13
av Stein Knutsen
2 av årgang 1768 viste seg å være S.2(Rettwisch)
Men da blir det følgende:(# = 1767 ¤ = 1768)
1767 1768
#Devegge 1867 lot 4498 ¤ Devegge 1867 lot 4518
#Benzon (1885-88) lot 2602 ¤Wolff 1882 lot 1518
#Grimsgaard 1889 lot 1194 ¤Bramsen 1883 lot 829

#Lynge 1899 lot 2309 ¤Benzon(1885-88) lot 2610
#Bille-Brahe 1912 (uten lotnr)> L.E.Bruun ¤Lynge 1899 lot 2312
#L.C.Petersen 1914-17 lot 1475 ¤ C.T.Jørgensen 1901 lot 2256
#Guildal 1920 lot 2652>L.E.Bruun ¤ Bille-Brahe 1912(uten lotnr)>Bruun
#L.E.Bruun 1925 lot 3806 ¤Guildal 1920 lot 2664 >Bruun
#L.E.Bruun 1925 lot 3807
#Haunstrup 1949 lot 2073 ¤L.E.Bruun 1925 lot 3812
¤Hauberg 1929 lot 3841
¤Bjørnstad 1934 lot 1006
¤Haunstrup 1949 lot 2075
+¤ L.C.Petersen 1914-17 lot 1485

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 03 feb 2011 01:49
av AMO Berg
Denne oversikten er nå oppdatert med alle gamle omsetninger som Stein og Mads har bidratt med. Vil igjen takke for deres bidrag. Så får vi vente på mer info fra Sømod før vi foretar noen koblinger. :wink:

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 09 feb 2011 20:45
av Spicyspecie

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 09 feb 2011 23:52
av rega65
madsemann skrev:
Sikle, sikle. Denne er dessverre langt over mitt budsjett for i år. Men med tiden til hjelp så håper jeg midlene strekker til :-)
Vi får begynne å spare litt hver måned Madsemann,så kanskje vi får denne også til rogaland!!! Den kan vel ikke bli så dyr,den er jo ikke norsk engang :lol:

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 12 feb 2011 21:10
av Stein Knutsen
Specie 1768 S.1 kv 0-0 fra samling F. Hjorth nr 411 ingen bilder
Sagførerens auktion november 1936

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 21 apr 2011 15:31
av AMO Berg
Ex Oslo Mynthandel 66:

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 09 jun 2011 13:53
av madsemann
Jørgen Sømod skrev:Du må vente med svaret til den 24. maj kl. 15, så kan du selv læse det.
Jeg tolker deg dithen at jeg få lov til å sitere din proveniensanalyse/teori. Og siden jeg ødela en del i går, retter jeg opp i dag.
Nr 1 på oversikten har denne proveniens: Carl Deichman p. 379 nr. 36->?->J. P. B. Grimsgard 1194(kv2)-> O. Diemar 1901, 886 (kv1)-> Robert Hansen-> MønthandlerE. H. Kirchhoff-> ? -> H. H. Schou 1031 (kv1) -> M. Haunstrup 2073 ( kv 1-) -> dommer Anders Christensen-> omh 17 -> omh 44

Forstår jeg rett i min tolkning om at det kun er Deichman du er usikker på, foruten to andre eiere. Men at resten av omsetningene er beviselig samme mynt?

Re: Oversikt over speciedalere 1767 & 1768

Lagt inn: 09 jun 2011 14:01
av madsemann
Med takk til J. Sømod, kan vi også føre inn at Devegge sitt eksemplar som han ervervet seg fra C. F. Schubart's auksjon den 6/11-1830 nå ligger i det danske myntkabinettet, som kjøpte det på Devegges auksjon