Side 3 av 3

Re: Frederik IIIs markmynter

Lagt inn: 14 feb 2015 21:25
av Kjetil Kvist
Takk for det.

Arbeidet med H. Rui har mer vært en læringsprosess enn noe annet. En katalog er nødvendigvis ikke så spennende i seg selv, og det er ikke veldig mange samlere på Ruis medaljer. En håndfull medaljer er interessante, og noen av dem sjeldne, men det er også enorme mengder korps- og idrettsmedaljer som ikke er like spennende. Likevel; det er samlere der ute som kunne ha nytte av en slik oversikt, og jeg har kommet til at en skrittvis publisering av kapitlene den mest realistiske måten å få ferdig dette arbeidet på.

Jeg skal lage en ny tråd for å sjekke stemningen.

Re: Frederik IIIs markmynter

Lagt inn: 15 feb 2015 01:32
av Olav K
mynt 01: vil det være en bok med tegninger?
Ja, slik jeg ser den for meg vil den ha fotografier og tegninger, Noen fotografier vil jeg anta blåses opp for å vise detaljer, men tegningene vil være vesentlige. Her vil vises stempler og stempelkjeder, og her en en ren tegning bedre enn et fotografi, fordi tegnigens strenge form vil gjør det lettere å identifisere forskjeller. Noe av det vi i NNT kommer med i år og neste år - er nettopp å vise variasjoner i ellers nesten like mynter - og det gjøres best ved tegninger i 1:1.
MEN, for dem som venter svar på alt nå: Den eventuelle bok om Frederik IIIs marker, er ikke ferdig skrevert - det er ennå intet manus - kun ideer.
Denne tråden er kun en liten test: vi det være en interesse for en slik bok i Norge?
Her har mange vist positiv interesse, i mine ører god muslkk - men det er likefullt klart at NNF må ha sponsorer før vi vender tommelen opp for prosjektet.

Re: Frederik IIIs markmynter

Lagt inn: 21 feb 2015 00:56
av Olav K
Ikke uten en viss bedrøvelse må jeg fortelle at styret i NNF fant det for risikabelt å stille seg som utgiver for Sven Aagaards prosjekt.
Sven har ingenlunde skrinlagt prosjektet, men når - og i hvilken form det kommer, er usikkert. Styret i NNF hadde gjerne sett at boken kom ut, og er positive til prosjektet, men kan ikke påta seg den økonomiske risiko som utgiver.
Legger man til grunn en optimistisk produksjonskostnad på 100.000 (det er uten honorar til Sven og layoutbistand fra gode hjelpere) og en salgspris på kr. 500, må boken selge i 200 eksemplarer for å gå i balanse. Ser man bort fra priskataloger har ingen numismatisk spesiallitteratur solgt i slikt opplag i Norge (i følge de vi har spurt).
Men det finnes kanskje fond i Danmark eller Norge som kan støtte "sære" bøker som dette, så vi får krysse fingrene og håpe.
Takk til alle for responsen.
Sven Aagaard vil fortsatt publisere mindre volumiøse undersøkelser i NNT, så det er bare å bli medlem i NNF for å få det i posten. Første artikkel kommer allerede i nr. 2-2015 som skal komme i mai.

Re: Frederik IIIs markmynter

Lagt inn: 23 feb 2015 18:41
av Christian H
JA