Skattekontroll hos QXL

Interessante nyheter fra media legges her
Svar
Brukeravatar
Olav K
Innlegg: 3546
Registrert: 28 jan 2011 23:09

Skattekontroll hos QXL

Legg inn av Olav K » 17 mar 2015 01:59

Fra "pålitelige kilder" har jeg fått vite følgende:
Skattedirektoratet har gjennomført en kontroll hos qxl, de har gått etter "storselgere"(selgernes egne skrytelister) kontrollert dette mot bankkonti, og for et 20-tall "reist sak", dvs. gjennomført etterligning. 10 år tilbake, på skjønn - med 60% tilleggskatt.
Ikke straffesak gjennom Økokrim, her ville sakene bli henlagt.
Det avgjørende er skillet mellom "hobby" og "næringsvirksomhet". Skillet er ikke definert i lov, men i rettspraksis, hvor "næring" er "vedvarende virksomhet for egen regning og risiko med vinning for øyet". "Vedvarende" forutsetter en viss jevnhet i omsetningen, men terskelen er ikke veldig høy, litt avhengig av salgsobjekt. "Egen regning og risiko" betyr at du ikke handler pva av andre, som f.eks. ansatt eller agent (å opptre som agent kan være næring i seg selv, det ser jeg bort fra her). "Vinning for øyet" er i praksis det mest avgjørende kriterium. Samler du for å samle, eller for å tjene penger? Her vil omsetninghastighet bety meget, har du objektet i få dager før før du videreselger kan samlerformålet være vanskelig å forsvare. Men dette er skjønn, dert er ingen fasit på hvor lenge du skal holde på objektet eller omsetningshastighet. Det er ellers å merke seg at QXL har vært "meget samarbeidsvillige", de har jo ellers ingen taushetsplikt å ta vare på, så man må kunne legge til grunn at alle kundedata fra QXL vil være tilgjengelige for skattevesenet.
Da jeg for mange år siden underviste på Skatteetatskolen, forkynte jeg: Rettspraksis på "næring" er omfattende og komplisert, i det daglige treffer dere riktig i 99% av tilfellene med følgende tese: Det er "næring" hvis dere konstaterer at virksomheten varer, at det skjer for egen regning, og gir stadig overskudd. Er det underskudd er det hobby.
Jeg mener å ha observert at min sterkt forenklede tese fortsatt praktiseres.
Dette kun til orientering. Storebror ser deg på QXL.

samler607
Innlegg: 1064
Registrert: 20 jan 2012 16:31

Re: Skattekontroll hos QXL

Legg inn av samler607 » 17 mar 2015 14:12

Her må jeg komme med spørsmål, for her er det mye som er uvisst for meg, og sikkert for mange andre samlere.

Er skatteettaten ute etter de minste samlerne i samfunnet som f.eks. norske årgangssamlere og som samler mynter mellom 25 - 500 kr og som selger deler av samlingen sin eller dubletter når man får en i bedre kvalitet for å så endre samleområdet?

Og QXL/Lauritz er veldig behjelpelig med å hjelpe her?Mange selgere/kjøpere på qxl.no er samlere som har et lavt budsjett og ikke kan delta på store auksjoner med dalere/specier og andre dyre objekter.

Veldig mange av samlerne i samfunnet med lavest budsjett som selger og kjøper på qxl, er faktisk den fattigste samleren i gaten. ( misforstå meg rett, mener ikke at noen samlere i Norge er fattige av den grunn, men at de er den samler gruppen med faktisk lavest budsjett )

Hva med samlere/oppkjøpere/diverse som kjøper ivrig på lokalauksjoner, ebay, deltar på stor auksjoner i utlandet, for så å direkte videresende dette til et stort auksjonshus i Norge?
( Det er denne gruppen som tjener utrolig store penger )


Hva med det uttalige store antall samlere ved samlerforum, som har vært samlere i 20-40 år som kjøpte på 70-80-90 tallet for så å videre selge i 2010-11-12-13-14-15 via et auksjonshus med ENORMT overskudd?

For så å kjøpe nye dyre objekter til sin samling?

Hvis jeg hadde kjøpte aksjer på 90 tallet og solgt idag, med en enorm fortjeneste måtte jeg skattet av dette.
Hvordan lovene er rundt mynter, er jeg meget usikker på, og det tror jeg det er mange som er usikker på.

Jeg må spørre deg direkte olav, da du offentlig sa her på forumet at du solgte en stor samling romere, kinesiske dalere/ tyske doble/triple dalere osv.

Hvordan gjorde du det i denne situasjonen?
Om dette blir et for direkte spm, bare si ifra, men du opplyste om dette på forumet derfor jeg tar det som eksempel.

Hvordan endte saken om den store selgeren som solgte kraftig på qxl i mange år? ( saken som gikk for noen år siden )
Ble ikke denne henlagt?

Brukeravatar
Olav K
Innlegg: 3546
Registrert: 28 jan 2011 23:09

Re: Skattekontroll hos QXL

Legg inn av Olav K » 17 mar 2015 17:18

Mange spørsmål, jeg skal prøve å ta noen, men mye er tro og ikke viten.
Jeg tror ikke skattemyndighetene er ute etter å ta "småsamlere", men jeg har jo sett at det for et skattekontor kan være lettere å ta tak i det minst kompliserte sakene. Det jeg har forstått av denne aksjonen er at de har gått etter dem med hyppige salg, kanskje "flippere" er et dekkende ord? Hvis jeg var skatteinpektør ville jeg ha bedt om data på den som melder om "50.000 positive tilbakemeldinger". Jeg vil tro de er ute er (iallfall) to ting: De som driver uregistrert brukthandel i stor skala, men ved denne type salg går under radaren for brukthandlerenes bokførings- og registreringsplikter. Dernest hvitvasking, den som har tjent masse på narkosalg, kjøper 1000 stk "samlerdill" for kr. 1(helt lovlig) og selger hver dill for kr. 5000 til vennligsinnede hjelpere (som har fått "låne" kjøpesummen) og kan deretter redegjøre for hvordan han kom til penger for hus eller bilkjøp, når han ellers har et godt klientforhold til NAV.
Min kilde opplyste at han ikke var sikker på om det var noen myntselgere blandt de 20, det selges jo mye rart på qxl.
Når QXL svarer på spørsmål fra skattemyndighetene er det fordi de har plikt. Vegrer de seg, vil de garantert få en razzia som går langt utover å sjekke enkelte selgere, det vil komme en hær av menn i beltefrakk som tar med seg PC'er og protokoller og vil lamme virksomheten fullstendig.
Du nevnte noen eksempler: Samlere som kjøpte mynt på 80-90 tallet, og nå selger med stor fortjeneste. Hadde de fortjeneste som mål da de dengang kjøpte, eller bygget de opp en samling? Er det det siste møter de neppe kriteriet "med vinning for øyet".
Men den som kjøper mynter på klubbauksjoner for straks å legge dem ut på qxl kan komme i faresonen hvis det er et vedvarende mønster. Hvis du sier at du er samler og ikke myntspekulant, bør du helst kunne dokumentere at du har , eller har hatt, en samling. Mens det i strafferetten er en regel om at påtalemyndigheten har bevisbyrden for at det er begått et staffbart forhold, er realiteten i skatteretten at du i praksis må bevise din uskyld. Bagateller kan få betydning. Om det eneste du har spurt om på samlerforum er "verdi" bærer det ikke bud om samling for samlingens skyld, mens spørsmål om mynthistorie, stempelvarianter med mer, kan indikere at det er samlerverdi og ikke salgsverdi som er drivkraften.
Når jeg skrev min lille epistel var det ikke for å advare mot QXL som sådan, men å fortelle at det faktisk er et regelverk (eller rettere praksis) som man skal være oppmerksom på. Det er en omfattende rettspraksis omkring "næring" conta "hobby". De fleste dommene handler om hester, men vi har ligningsfunksjonæren som i løpet av en kort periode kjøpte 29 veteranbiler, reparerte dem og solgte dem med fortjeneste (næring), lystbåter til utleie (tap = ikke næring). Det ville være nytteløst å gjnnomgå alle dommene her. Essensen ligger i "vedvarende virksomhet...osv" som skrevet i forrige innlegg.
Du spurte om mine salg. Ja jeg har solgt "dalere" (ikke så mange kinesiske(!)) som jeg hadde samlet gjennom noen år, jeg syntes store dalermynter fra Europa og USA var en spennende del av mynthistorien. Men området var alt for vidt, og norske dalere ble dyre. Så jeg solgte, antagleig i balanse - kanskje en liten fortjeneste - jeg har ikke regnet etter. Jeg har -og har fortsatt - en stor romersamling, men har bestemt meg for å avvikle den. Salgene gjennomført til nå har gitt tap. Jeg krever ikke fradrag for skatteformål, fordi jeg ser det som hobby - og hobbytap er ikke fradragsberettigede, som hobbygevinster ikke er skattbare.
Om du hadde spurt skattedirektør Holthe om de vil forfølge hobbysamlere som fra tid til annen tjener en slant på å selge på QXL, vil han antagelig svare NEI. Skattevesenet offisielle politikk er å være "verdiorientert" - go for the big fish. Men skattevesenet består av funksjonnærer, og de kan ha lettere for å gripe tak i det som er mest håndterbart, og en som selger mynt en gang i uken kan være nettopp det, særlig hvis omsetningshastigheten er stor. Mitt eneste råd her er å sørge for å dokumentere at du er samler, at du har et mål med samlingen, og ikke kjøper mynt for å "flippe" kontinuerlig.
Jeg håper dette gir svar på noen av dine spørsmål.
Og for ordens skyld, plikten til å gi opplysninger til ligningmyndighetene påligger alle norske rettsubjekter, ikke bare qxl, men også OMG, Numisma, Skanfil og alle andre mynt-og brukthandlere.

samler607
Innlegg: 1064
Registrert: 20 jan 2012 16:31

Re: Skattekontroll hos QXL

Legg inn av samler607 » 17 mar 2015 17:44

Hei.
Og tusen hjertlig takk for god tilbakemelding.
Det var på ingen måte noen hensikt fra min side å bruke dine salg som et eksempel på fortjeneste, men det var en antakelse rett og slett.
Men bare det jeg kom på i farten, og tenkte du kunne relatere deg til.
Jeg har aldri hatt noen form for regnskap på min samling. Da jeg samler for gleden av å samle, men jeg hadde aldri klart å samle om jeg ikke kunne solgt deler av samlingen min titt og ofte, deler av arvet samling, endring av samleområde, og lignende.
Jeg kjøper overalt, og der jeg føler selv jeg kan gjøre et godt kjøp.

Jeg ville tolket det hen der at de som har en meget god overrsikt over regnskap av myntsamlingen sin, har en økonomisk hensikt med samlingen.
Eller de kan rett og slett være veldig ryddige, noe jeg ikke selv kan si jeg er.

Men jeg blir litt frustrert om skattfuten går til angrep på enkelt personer som kjøper og selger diverse samleobjekter.
Det er liksom det som er greien med samlingen er det ikke det? At man kjøper og selger, endre samlingen, får tilbud om et spennende objekt, som man ikke har råd til så deretter selger man deler av samlingen slik at man kan kjøpe dette nye objektet.

Jeg har endret mine samleområder så utrolig mange ganger, og jeg har hatt enormt mange små Nisje samleområder.
Hvor jeg rett og slett har prøvd meg ut for å lære litt om området, så har det gjerne endt med at jeg finner ut at området er alt for stort/dyrt/ eller uoversiktlig for at jeg skal kunne fortsette med det. ( men det positive er at jeg har lært en del underveis på å teste dette området )

Norge er veldig dyrt som samleområdet, så jeg har som du nevner selv at du har gjort, endt med å kjøpe utenlandske mynter for å kunne få en hvis kvalitet og historie for en liten penge.

Det jeg ikke klarer å få grep på er hvor går skille? ( du har forklart, men jeg blir dessverre ikke helt fornuftig på dette :D :D )
Og hvorfor skal man føre et regnskap og levere inn om det er en hobby?

"Jeg husker jeg fikk noen gamle flasker av en samler i familien som barn, hvor jeg da den gang samlet OL-pins. Jeg fikk min tante til å kjøre meg til en brukthandler som jeg solgte disse flaskene. Deretter tok jeg pengene jeg fikk for disse og ble kjørt til neste butikk, som solgte pins og brukte pengene på pins."

Slik har mange samletransaksjoner fungert, ( forøvrig en sann historie :-) )
Men jeg har ikke oversikt om jeg er i + eller - av egen lomme på mine samlinger.
Det eneste jeg er 100% sikker på er at jeg er i 99 % minus på OL - pins samlingen min.

Brukeravatar
Olav K
Innlegg: 3546
Registrert: 28 jan 2011 23:09

Re: Skattekontroll hos QXL

Legg inn av Olav K » 17 mar 2015 18:07

Kortform: Jeg tror du kan ta det med ro samler 607 :)
Det er ikke slike som deg de er ute etter.
Jeg har faktisk ganske stor tiltro til skattevesenet, selvom jeg har sloss mot dem i 40 år. Når man fikk vristet ligningsvesenet ut av 430 kommuner, og nå har store, spesialiserte enheter får man en mer enhetlig praksis, mer målrettet virksomhet, og gode folk på toppen som kan skjære igjennom. Borte er bygdefeider og småkorrupsjon ("Når eg gir han Leiv Roar på likningkontoret ein halv gris til jul, har eg aldri problem med sjølmeldinga"). Bare kemnerkontorene/kommunekassererne står igjen - og regjeringens forslag om å gjøre med dem som ligningkontorene møter motstand fra Senterpartiet. (Når fetter Oddleiv ikkje kan skydda meg mot bokettersyn, kven skal gjere det da?). Men uansett reorganisering og stordrift, funksjonærene er fortsatt mennesker, og ikke alle makter å tenke i store linjer, derfor kan det tenkes at noen flittig selgende samlere får ubehagelige spørsmål. Om de kommer får du svare etter beste evne.

samler607
Innlegg: 1064
Registrert: 20 jan 2012 16:31

Re: Skattekontroll hos QXL

Legg inn av samler607 » 17 mar 2015 18:39

Ja, nei, hehe, jeg er ikke noe bekymret.
Men jeg har jo samlet i noen år og det er ikke ført noen regnskap.
Skillet her virker noe vagt på hva som er samler/hobby/næring, men det poengterer du jo også:-)

Svar

Gå tilbake til «Nyheter»